Ostrzeżenia meteorologiczne

Przymrozki - stopień: 1
Prawdopodobieństwo: 85% 
Przebieg: Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -4°C.

Ważne: od: 2019-04-15, godz. 00:00 do: 2019-04-16, godz. 8:00