Już w najbliższy wtorek 16 lipca 2019r. przy odrobinie szczęścia i bezchmurnym niebie będziemy mieli okazję ujrzeć częściowe zaćmienie księżyca, które widoczne będzie prawie w całej Europie, Afryce, środkowej Azji oraz na Oceanie Indyjskim.

W Polsce zaćmienie będzie widoczne wieczorem przy wschodzie Księżyca, czyli od godziny 20:44. Kolejne fazy zaćmienia księżyca będą o 22:02 - częściowe zaćmienie, faza maksymalna nastąpi o godzinie 23:32, koniec zaćmienia częściowego o godzinie 1:00, a półcieniowe nastąpi o godzinie 2:18.

Maksymalna faza zaćmienia powinna wynieść 0,65.

Zaćmienie Księżyca – zjawisko astronomiczne powstające, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem będącym w pełni i Księżyc „wejdzie” w stożek cienia Ziemi. Dla wyjaśnienia pojęcia zaćmienia całkowitego i częściowego Księżyca konieczne jest zrozumienie pojęć: „stożek cienia całkowitego” i „stożek półcienia”.

Stożek cienia całkowitego to miejsce geometryczne tych punktów znajdujących się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, z których Słońce jest całkowicie niewidoczne.

Stożek półcienia to miejsce geometryczne tych punktów, z których tylko część Słońca jest widoczna, a część zasłonięta przez Ziemię.

Kolejne zaćmienia księżyca będziemy mogli zaobserwować:

  •     10 stycznia 2020(17:06 - 21:15)
  •     5 czerwca 2020(17:44 - 21:07)
  •     5 lipca 2020(3:04 - 5:56)
  •     30 listopada 2020(7:30 - 11.56)