Jest ostateczna decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) dla parkingu P+R „Mały Płaszów”. Niebawem spółka Miejska Infrastruktura rozpisze przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu.

Na zlecenie Miejskiej Infrastruktury przygotowana jest wielobranżowa koncepcja wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej oraz program funkcjonalno użytkowy dla parkingu Mały Płaszów.

Obecnie mamy już ostateczną decyzję ULICP dla tego parkingu. Przygotowujemy specyfikację do zamówienia publicznego. W lipcu będziemy ogłaszać przetarg – mówi Paweł Skrzypiec, prezes Miejskiej Infrastruktury.

Parking na ok. 170 miejsc będzie się znajdować przy ulicy Lipskiej. Na wniosek mieszkańców, obiekt zaplanowano po drugiej stronie tej ulicy. W ramach projektu mają zostać jednak zastosowane takie rozwiązania, które maksymalnie ułatwią dostęp kierowców korzystających z parkingu do pobliskiej pętli tramwajowej.

Parking P+R „Mały Płaszów” – podobnie jak inne tego rodzaju obiekty przygotowywane przez spółkę Miejska Infrastruktura — będzie wyposażony w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej po to, aby kierowca już na parkingu wiedział, kiedy odjeżdża tramwaj tej linii, którą chce kontynuować podróż. Przy ulicach dojazdowych do parkingów umieszczone zostaną tablice informujące w czasie rzeczywistym o ilości wolnych miejsc parkingowych. Parking będzie miał rozwiązania przyjazne dla rowerzystów. Chodzi o miejsce, w którym będzie można zostawić jednoślady i w dalszą podróż udać się komunikacją publiczną. Aby zapewnić lepszą ochronę, miejsca dla rowerów będą zadaszone, oświetlone, wyposażone w stojaki, a także objęte zostaną monitoringiem wizyjnym. W ramach parkingu zostaną wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Z myślą o użytkownikach pojazdów elektrycznych zapewnione zostaną punkty ładowania pojazdów zasilanych zieloną energią. Warto pamiętać, że już obecnie zaawansowane są prace przy budowie parkingu P+R „Kurdwanów”.

Aktualnie wykonawca realizuje roboty ziemne i odwodnieniowe. Zgodnie z harmonogramem, zadanie powinno być oddane do użytku w sierpniu.

Z kolei w przypadku parkingu P+R „Bieżanów”, wybrany w przetargu wykonawca zadania czeka na prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Pozwoli to na rozpoczęcie prac budowlanych, jest szansa, że w tym roku będzie służył mieszkańcom.