Utrzymanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym, wizualnym i użytkowym jest obowiązkiem każdej wspólnoty, dewelopera i prywatnego właściciela. Zadanie to jest dziś realizowane poprzez umiejętne zarządzanie nieruchomościami, na które składa się szereg czynności. Są one zwykle wykonywane przez profesjonalne firmy, które zajmują się m. in. utrzymaniem obiektu w dobrym stanie, a także podejmowaniem decyzji związanych z jego przyszłością i rozwojem.