Od nowego 2023 roku podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego (tj. osiąganego poza działalnością gospodarczą) będą mogli opodatkować je wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na to, czy w poprzednich latach rozliczali je na zasadach ogólnych, czy też zaczną uzyskiwać przychody dopiero w 2023 roku. Na nowe przepisy i dodatkowe obowiązki powinni szczególną uwagę zwrócić cudzoziemcy, którzy wykonują pracę w Polsce i posiadają nieruchomości położone poza jej granicami.